Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 399

Warning: Illegal string offset 'url' in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 461

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 486

Warning: Illegal string offset 'url' in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/pks-busko.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.
 
 
 
W lutym 1945 roku, a więc dwa tygodnie po wyzwoleniu ziemi kielecko-radomskiej utworzona została w Kielcach państwowa placówka transportowa pod nazwą "Auto transport", która po kilku tygodniach istnienia przemianowana została na Wojewódzki Urząd Samochodowy z podległymi mu powiatowymi urzędami samochodowymi w Olkuszu, Częstochowie, Radomiu i Ostrowcu.

Na bazie różnych rozwiązań organizacyjnych w kraju dekretem Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1946 roku powstaje Państwowa Komunikacja Samochodowa.

Tabor samochodowy Państwowa Komunikacja Samochodowa przejmowała z wojska, z demobilu, zbierano też samochody porzucone. Monterzy, kierowcy i kadra kierownicza ówczesnego PKS-u to przede wszystkim żołnierze i dowódcy batalionów samochodowych, którzy po zakończeniu działań wojennych demobilizowali się, przechodząc pod zarząd władz cywilnych.

Zarząd Okręgu Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kielcach w roku 1954 powołuje swoją Stację Terenową w Busku Zdroju.

W dniu 1 stycznia 1960 roku z Okręgu Państwowej Komunikacji Samochodowej powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, podległe Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

W latach 1960-1975 struktura organizacyjna Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej powiększa się o następujące, nowo powstałe samodzielne jednostki:
  • 1-go kwietnia 1961 roku powstaje Oddział w Busku Zdroju,
  • w 1965 roku powstaje Oddział Zaopatrzenia w Kielcach,
  • Oddział Towarowo-Osobowy w Staszowie powstaje w 1971 roku,
  • w tym samym roku powstaje Oddział Naprawczy w Ostrowcu,
  • 1 grudnia 1975 roku powołany został Oddział Towarowo-Osobowy w Jędrzejowie.
W 1965 roku Buski Oddział PKS wzbogaca się o Placówkę Terenową w Pińczowie, a w roku 1969 o kolejną Placówkę terenową w Kazimierzy Wielkiej.

W roku 1975 ustalona została nowa nazwa przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kielcach, w skład którego wchodzi między innymi Oddział PKS-u w Busku Zdroju.

W marcu 1983 roku Kieleckie Przedsiębiorstwo PKS z 13 przedsiębiorstwami utworzyły Krajowe Przedsiębiorstwo PKS. Na bazie dotychczasowego Zarządu Przedsiębiorstwa powstała Dyrekcja Okręgowa KPKS w Kielcach. W skład Okręgu wchodzi Oddział w Busku Zdroju.

Zarządzeniem nr 37 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 czerwca 1990 roku w wyniku podziału KPKS powstało Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju dla którego organem założycielskim był Minister Transportu.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku Organem Założycielskim został Wojewoda Kielecki. Od marca 1998 roku wszczęto w PKS Busko Zdrój postępowanie naprawcze i ustanowiono Zarząd Komisaryczny nad Przedsiębiorstwem.

Z dniem 1 listopada 2001 Aktem Komercjalizacji Przekształcono PPKS w Busku Zdroju w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna.

Dnia 7 grudnia 2007r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna odebrało na gali finałowej X edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2007". Certyfikat ten jest czytelnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.Zarząd Spółki mając na uwadze rozwój firmy podejmuje różne działania mające na celu wykreowanie nowego wizerunku Przedsiębiorstwa, podniesienie jakości i standardu usług, przestrzeganie zasad etyki i kultury rzedsiębiorczości. "Czysta gra" rynkowa jest dla Spółki jednym z podstawowych celów funkcjonowania na rynku. Dlatego też w codziennej działalności staramy się pamiętać o etyce biznesowej, spełniać wszelkie wymogi prawne, w sposób rzetelny i przyjazny traktować kontrahentów i pracowników oraz otoczenie, w którym się znajdujemy. W warunkach nasilającej się konkurencji Przedsiębiorstwo nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. Wyróżnienie to jest nobilitacją i zobowiązaniem do dalszego działania firmy jako społecznie odpowiedzialnej, mającej większe zaufanie ze strony kontrahentów i klientów.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowany jest przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. "Przedsiębiorstwa Fair Play" to firmy, które: postępują rzetelnie wobec klientów; ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań; terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa; uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji; wspierają inicjatywy społeczne oraz stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu. Weryfikacja firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Firmy są również proszone o przedstawienie stosownej dokumentacji dowodzącej m.in. terminowości wywiązywania się z podjętych zobowiązań. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Weryfikacja firm prowadzona jest również w oparciu o współpracę z: urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, urzędami pracy, bankami, organizacjami przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspekcją pracy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie ankietowe klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.


Prezes Zarządu
mgr Stanisław Pęcherski


Copyright © 2006-2011, PKS Busko Zdrój S.A. All rights reserved.
Hosting and design by CYBERNET s.c.